Presentasjon

Historikk

Takst- Team Bodø AS (TTB) er et kontorfellesskap for Rolf A. Greve og Alv O. Bikset og Jan Bårtvedt.

Våre kontorlokaler ligger i Trålveien56 i Bodø (Alstad-området), i Agentgården.

Åpningstiden er mandag - fredag mellom 0730 og 1530.

Alle takstmenn i TTB er medlemmer av Norges Takseringsforbund (NTF).

huset.jpg

Bakgrunn

Etableringen av TTB kom i stand på bakgrunn av følgende ønsker / hensikter:

  • Samle faglige ressurser innenfor taksering,- trekke veksler på hverandres kunnskaper.
  • Etablere et faglig forum.
  • Kostnadsfordeling, - mer økonomisk drift.
  • Større muligheter for kompetansebygging, statistikkføring, kunnskap om markedspriser.
  • Bedre tilgjengelighet, - åpent sentralbord og kontor til faste tider.
  • Større fleksibilitet, oppdrag kan fordeles / overdras ved kapasitetsproblemer.
  • Bedre utnyttelse av reisetid, - samkjøring av oppdrag langs faste ruter i distriktet.
  • Sosialt forum, - noen å samtale med ved lunsjbordet.
  • De 3 eierne driver hvert sitt selvstendige aksjeselskap innenfor TTB.
<h2><center>Anne Marie Nesjeøy</center></h2><center>Tlf: 75530670</center>

Anne Marie Nesjeøy

Tlf: 75530670
<h2><center>Rolf A. Greve</center></h2><center>Tlf: 95103319</center>

Rolf A. Greve

Tlf: 95103319
<h2><center>Alv Oddvar Bikset</center></h2><center>Tlf: 95238930</center>

Alv Oddvar Bikset

Tlf: 95238930
<h2><center>Jan Bårtvedt</center></h2><center>Tlf: 95942950 </center>

Jan Bårtvedt

Tlf: 95942950