Alv Oddvar Bikset

 
 
Tittel: Tømrer / Ingeniør / Takstmann
Direkte telefon: 75 53 06 73
Mobiltelefon: 95 23 89 30
Sertifiseringer:

Skadetaksering av bygninger
Naturskadetaksering av bygninger.
Skjønn privat
Verditaksering av boliger
Verditaksering av næringseiendommer
Tilstandsrapport for boliger
Bakgrunn:


Tømrer, med svennebrev.
Ingeniøreksamen fra NKI's anleggstekniske linje, eksamensår 1988.
Ingeniør / formann i byggmesterbedrift (5 år).
Takseringsutdannet gjennom Norges Takseringsforbund.
Har taksert på heltid siden 1993.
Jobber mest med:


Skadetaksering, naturskadetaksering, skadeskjønn, verditaksering av boliger, oppdrag for rettsvesenet.
Andre oppdrag og vurderinger utføres etter kapasitet.
Primært distrikt:


Bodø, Gildeskål, Meløy og Rødøy kommune.
For øvrig oppdrag i alle kommuner i Takst-Team Bodøs distrikt.