Anne Nesjeøy

 
 
Navn: Anne Marie Nesjeøy
Tittel: Daglig leder for Takst-Team Bodø AS
Direkte telefon: 75 53 06 70
Oppgaver:

Sentralbord, sekretærtjenester, regnskapsføring, statistikk, arkiv mm.