Rolf A. Greve

 
 
Navn:
Rolf A. Greve
Tittel: Ingeniør / Takstmann
Direkte telefon:
75 53 06 74
Mobiltelefon:
95 10 33 19
Sertifiseringer:


Skadetaksering av bygninger.
Naturskadetaksering av bygninger.
Skadeskjønn.
Bakgrunn:
Ingeniør bygg/anlegg 1978.
Praksis fra anleggsbransjen og forsikringsbransjen i perioden 1979-1987.
Takstmann på heltid i eget firma fra 1987.
Takstmannsskolen NTF 1988-1990.
Jobber mest med:


Skadetaksering, naturskadetaksering, skadeskjønn. Sakkyndigoppdrag og meddommeroppdrag for rettsvesenet.
Vurderinger/ takster i forbindelse med tvistesaker omkring avhending av fast eiendom
Primært distrikt

Bodø, Hamarøy, Steigen, Tysfjord, Sørfold kommune.
For øvrig oppdrag i hele Salten og av og til ellers i Nordland