Anne Marie Nesjeøy

TittelDaglig leder for Takst-Team Bodø AS

Direkte telefon75 53 06 70

Oppgaver

Sentralbord, sekretærtjenester, regnskapsføring, statistikk, arkiv mm.