Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Forhåndstakst

I motsetning til en verditakst som beskriver dagens markedsverdi, angir en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen. Hva tiltaket går ut på , vil fremgå av forhåndstaksten. Slike tiltak kan være bygging av ny bolig, ombygging, deling av tomt, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Ta kontakt for avtale om pris.

Kontakt oss

hCaptcha