Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Naturskadetaksering, Landbruksdirektoratet (Ldir)

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vil kaller naturskade.

Ldir dekker skader på objekter som ikke kan brannforsikires, og hageanlegg som ikke er omfattet av dekningen til NNP.

Link til Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Kontakt oss

hCaptcha