Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Naturskadetaksering, Norsk Naturskadepool (NNP)

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vil kaller naturskade.

NNP dekker skader på byggverk i Norge som er brannforsikret. 

For boliger dekker NNP også skader på inntil 5 daa (5000 kvm) hageanlegg rundt boligen. 

Link til Norsk Natuskadepool:

https://www.naturskade.no/

Kontakt oss

hCaptcha