TAKST-TEAM BODØ - 

et kontorfellesskap i Bodø 

Våre tjenester

  • Skadetaksering av byggverk
  • Naturskadetaksering, Norsk Naturskadepool
  • Naturskadetaksering, Landbruksdirektoratet
  • Skjønn
  • Verditaksering av bolig- og fritidseiendommer
  • Andre oppdrag
  • Priser

Våre åpningstider

Mandag - fredag mellom 08:00 og 15:30

Alle takstmenn i TTB er medlemmer av Norsk takst.

Kontakt oss