Anne Marie Nesjeøy
Tlf: 75530670
Jan Bårtvedt
Tlf: 95942950
Rolf A. Greve
Tlf: 95103319
Alv Oddvar Bikset
Tlf: 95238930

VELKOMMEN TIL TAKST-TEAM BODØ AS

Våre tjenester

  • Skadetaksering - fast eiendom
  • Naturskadetaksering - fast eiendom
  • Skjønn - fast eiendom
  • Verditaksering av boliger
  • Verditaksering av næringseiendommer
  • Andre oppdrag, vurderinger og verdiberegninger for fast eiendom
Kontakt oss
*
*