Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Verditaksering av boliger og fritidseiendommer

En verditakst kan danne grunnlag for salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister med mer.

Beregningen i takstdokumentet frambringer følgende tall:
- Eiendommens tekniske verdi:
     Normale kostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse, med fradrag for elde, slitasje, utidsmessighet o.l, tillagt tomteverdi.

- Eiendommens markedsverdi (salgsverdi):
     Det beløp som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takstdagen.
- Eiendommens låneverdi:
     Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Ta kontakt for avtale om pris.

Kontakt oss

hCaptcha