Våre tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

  • Skadetaksering av byggverk
  • Naturskadetaksering, Norsk Naturskadepool
  • Naturskadetaksering, Landbruksdirektoratet
  • Skjønn
  • Verditaksering av bolig- og fritidseiendommer
  • Andre oppdrag
  • Priser