Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Uavhengig kontroll

I alle søknadspliktige tiltak skal de viktige og kritiske kontrollområdene være definert, og gjennom uavhengig kontroll skal feil og mangler på disse områdene reduseres.

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, og at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidre til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Ta kontakt for avtale om pris.

Kontakt oss

hCaptcha