Vårt team

Her finner du informasjon om vårt team.

Takst-Team Bodø AS (TTBAS) er et kontorfellesskap for Rolf A. Greve, Alv Oddvar Bikset,  Jan Bårtvedt, Espen Nygård og Torgeir Håvardsen.

Våre kontorlokaler ligger i Trålveien 56 i Bodø.

Åpningstiden er mandag - fredag mellom 08:00 og 15:30. 

Alle takstmenn i TTBAS er medlemmer av Norsk takst.

Anne Marie Nesjeøy

Tlf:  75 53 06 70

Les mer

Rolf A. Greve

Tlf:  951 03 319

Les mer

Alv Oddvar Bikset

Tlf:  952 38 930

Les mer

Jan Bårtvedt

Tlf:  959 42 950

Les mer

Espen Nygård

Tlf:  948 86 901

Les mer

Torgeir Håvardsen

Tlf:  992 31 956

Les mer