Rolf A. Greve

Tittel: Ingeniør / Takstmann

 

Telefon: 951 03 319

 

Sertifiseringer: 

Skadetaksering av byggverk.
Naturskadetaksering, Norsk Naturskadepool.

Naturskadetaksering, Landbruksdirektoratet.
Skjønn.

 

Bakgrunn:

Ingeniør bygg/anlegg 1978.
Praksis fra anleggsbransjen og forsikringsbransjen i perioden 1979-1987.
Takseringsutdannet gjennom Norsk Takst (tidligere Norges Takseringsforbund), og Norges Eiendomsakademi.
Har taksert på heltid siden 1987.

 

Jobber mest med:

Skadetaksering, naturskadetaksering, skadeskjønn, og oppdrag for rettsvesenet.