Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Oppdrag for rettsvesenet

Oppdrag for rettsvesenet er som regel i forbindelse med tvistesaker vedrørende fast eiendom. Problemstillinger kan gjelde verdien på et areal som skal eksproprieres, verdivurdering av ulemper og skader som følge av noens inngrep eller byggesaker, eller fastsette verdien på en mangel i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.

Oppdragene kan være som rettsoppnevnt sakkyndig, fagkyndig meddommer, eller som skjønnsmann i ekspropriasjonssaker.

Oppdrag fra rettsvesenet rekvireres av tingretten eller lagmannsretten.

Kontakt oss

hCaptcha