Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Tilstand- og boligsalgsrapporter

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Ta kontakt for avtale om pris.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngår, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. Boligsalgsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen.

Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til å selv undersøke boligen, men er et dokument som øker begge partes trygghet.

Ta kontakt for avtale om pris.

Kontakt oss

hCaptcha