Tjenester

Her under finner du mer om tjenester vi tilbyr i vårt erfarne selskap.

Tomtetakst

Med tomtetakster menes som oftest verditaksering av ubebygde tomter for bolig og næring.

Tekniske verdi av en bebygd tomt består av råtomtverdi, verdi på opparbeidelse av tomt og verdien av lokal infrastrukstur. Lokal infrastrukstur sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert, om tomten ligger i regulert område, om adkomstvei er offentlig med vann- og kloakkledninger, avstander til butikker, skoler, barnehager osv...

Teknisk verdi av en ubebygd tomt består av råtomtverdi og verdien av lokal infrastrukstur. Verdien skal vurderes på grunnlag av råtomtverdi i området eller områder en kan sammenligne med. Råtomtverdi er avhengig av  beliggenhet i forhold til hovedsamferdsårer og tettsteder (hovedinfrastruktur i området).

Ta kontakt for avtale om pris.

Kontakt oss

hCaptcha